Hvor mange F-er fant du?

Setningen var:
FINISHED FILES ARE THE RE-
SULT OF YEARS OF SCIENTIF-
IC STUDY COMBINED WITH
THE EXPERIENCE OF YEARS.

En med middels intelligens finner tre av dem.
Om du fant fire er du over gjennomsnittet.
Fant du fem kan du virkelig stikke nesa i været.
Om du fant seks er du et geni.   :-)

Mange glemmer å telle med F i "OF". 
Man har en tendens til å lese disse som V isteden for F. 
Ganske pussig, ikke sant. De fleste blir "lurt"...